Privacy verklaring

Privacy Statement

(For Dutch see below – Nederlands onderaan)

Flinde considers it very important that the information you provide is treated carefully and confidentially. Flinde will not pass on your personal details to other parties, with the exception of third parties who are engaged in the execution of your order.
When placing an order we need your name, VAT number, invoice and delivery address to be able to execute the order. Entering the data in the order form takes place in a secure environment (SSL).
Your information will be used internally to inform you, about assortment changes, special offers, improvements of the website and any other relevant information about Flinde.
If you do not appreciate this, please let us know by sending an e-mail to info@flinde.nl. For statistical purposes, visitor numbers to our website are kept up to date. Information such as visitor numbers and frequency of visits are used for internal research and improvement of the website. However, this information is of a general nature and cannot be traced back to the individual visitor.

Privacy verklaring

Flinde vindt het zeer belangrijk dat de door u verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Flinde zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van uw bestelling.
Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij uw naam, BTW-nummer, het factuur- en afleveradres nodig om de bestelling uit te kunnen voeren. Het invoeren van de gegevens in het bestelformulier vindt in een beveiligde omgeving plaats (SSL).
Uw gegevens worden intern gebruikt om u op de hoogte te stellen, van assortimentswijzigingen, speciale aanbiedingen, verbeteringen van de website en eventuele andere relevante informatie over Flinde.
Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@flinde.nl. Voor statistische doeleinden worden bezoekersaantallen van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker.